Lietuvos animacijos asociacija įsteigta, siekiant vienyti animacijos lauke aktyviai veikiančius juridinius asmenis bei atstovauti jų interesus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą bei formuoti patrauklų lietuviškos animacijos įvaizdį Lietuvoje bei už jos ribų.

1/30
animation lithuanian lithuanian- animation asociation lithuanian-animation.eu