top of page

Lietuvos animacijos asociacija įsteigta, siekiant vienyti animacijos lauke aktyviai veikiančius juridinius asmenis bei atstovauti jų interesus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą bei formuoti patrauklų lietuviškos animacijos įvaizdį Lietuvoje bei už jos ribų.

animation lithuanian lithuanian- animation asociation lithuanian-animation.eu
bottom of page